RODO

Regulamin przetwarzania danych zgodny z RODO

Zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku zasadami RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), administratorem danych osobowych dla portalu bodnar.pl jest Gospodarstwo Ogrodnicze Roman Bodnar wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 8841659836, REGON: 890011773, z siedzibą w Rogoźnicy, 58-150 Strzegom. Pozostałe dane kontaktowe: tel. 74 855 91 48, kom. 722 098 260, e-mail: biuro@bodnar.pl.

Dane przekazywane poprzez formularz kontaktowy w zakładce http://bodnar.pl/kontakt/ w postaci imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji mailowej i udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Osoby, które dobrowolnie decydują się na ich udostępnienie udzielają zgody na wykorzystywanie ich wyłącznie w tym celu i wyłącznie do czasu wycofania zgody lub zakończenia celu, do którego dane zostały udostępnione.

Administrator danych zapewnia, że pozyskane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie dozwolonym przez regulacje prawne i na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której one dotyczą. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom ani państwom trzecim w celach nie określonych wyraźnie w wyrażonej zgodzie. Zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu jest dobrowolna, jednak w szczególnych przypadkach odmowa ich przekazania może uniemożliwić wykonanie usługi przez firmę.

Osoba udostępniająca swoje dane osobowe poprzez portal bodnar.pl ma prawo do wycofania zgody na ich przewarzanie w dowolnej chwili oraz do dowolnego dostępu do nich, żądania ich sprostowania, bądź usunięcia. Do uzyskania dostępu do danych bądź w ramach chęci ich usunięcia wystarczy wyraźne przekazanie woli administratorowi danych osobowych. W razie konieczności lub stwierdzenia przetwarzania danych niezgodnego z prawem, każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe udostępnione firmie Bodnar przez formularz kontaktowy nie będą wykorzystywane do celów marketingowych o ile osoba je udostępniająca nie wyrazi na to odrębnej zgody.